EVAKUERINGSPLAN FOR SPRITBUA 

Hensikt

·       Evakueringsplanen skal sikre at evakuering av Spritbua ved flom gjennomføres så sikkert, fullstendig og raskt som overhodet mulig.  Stikkord er sikring av personer og materiell.

·       Evakueringsplanen skal evalueres og om nødvendig oppdateres etter hver flom.

Ansvar:

·       Evakuering iverksettes i samråd mellom president og leder av Spritbukomiteen.

·       Leder for Spritbukomiteen har det operative ansvaret ved evakuering. I lederens fravær skal presidenten utpeke en fra Spritbukomiteen til å lede evakueringen.

·       Sekretær innkaller mannskap og bestiller transport etter ordre fra operativ leder.

Forberedelser ved flomfare:

1.     Daglig oppfølging av situasjonen både med hensyn til prognoser og ved fysisk inspeksjon.

2.     Kontakte forsikringsselskapet for å avklare om vi får dekket transport og oppbevaring i lagerhotell av møbler og inventar dersom evakuering blir aktuelt.

Gjensidige Forsikring, forsikringsnummer 83408853, telefon 915 03 100.

3.     Skaffe oversikt over hvem som eventuelt kan bistå med transport av møbler og inventar: Erik Schjerpen Transport eller annet transportbyrå.

4.     Kontakte lagerhotell i området for å vite hvem som har lagerkapasitet.

Behov ca.? m3. 

Alternativt skaffe tørr oppbevaringsplass uten skadedyr (f.eks. korntørke hos et medlem).  Kontakte Strand Unikorn for å høre om vi får låne containerflak. Disse kan brukes både til bæring og oppbevaring. Behov 2 stk.

5.     Løftestropper til dører og piano, sammenleggbare plastkasser til oppbevaring av utstyr og hengelås til bruk på lagerhotell tas ned fra hemsen.

Evakuering er besluttet:

1.     Mannskap innkalles.  Minst 8 personer/medlemmer: -fire lag á to personer

2.     Bestille transport til møbler og inventar.

3.     Bestille lagerhotell eller containerflak.  og avtale privat oppbevaring.

4.     Varsle forsikringsselskapet.

5.     Be alle som har om å ta med drill, bitssett, vannpumpetang og skiftenøkler.

6.     Bestille elektriker dersom utedelen på varmepumpa må demonteres.  Kun aktuelt ved prognoser om svært høg vannstand.

Gjennomføring:

Alle gjør som de får beskjed om av operativ leder! Til tunge ting brukes løftestropper. 

·       Lag 1:

Demonterer alle dører unntatt hovedinngangsdør. (Lagres på hemsen, eller på lagerhotell).

Sikre vindusskoddene slik at de ikke kan flyte opp.

Stenger verandaåpningen med skoddene.

·       Lag 2:

Demonterer kjøkkeninnredning (underskap med innhold) og hvitevarer. Skuffene tas ut med innhold om mulig.

Stenger hovedkranen og slår av hovedsikring.

·       Lag 3:

Bærer ut piano og møbler. 

Setter avfallsdunkene ute på en flomsikker plass

·       Lag 4:

Pakker ned alt utstyr fra skapene på vaskerommet

Pakker ned bilder og pyntegjenstander i lokalet

Demonterer varmeovner på toalettene

Før Spritbua forlates sjekkes at

·       alt som skal ut er tatt med

·       hovedkranen er stengt

·       hovedsikringen er slått av

·       slåene for verandadøra er stengt

·       hoveddøra låst 

·       utedelen på varmepumpa er demontert (om aktuelt).

Alt kjøres til oppbevaring på lagerhotell eller på korntørke. Noen personer følger med for å bære møbler og inventar på plass

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Midlertidig : Møterom i Moelv kulturhus. Inngang fra nedre parkeringsplass .
Adresse: Skolevegen 13
Postnummer: 2390
Sted: Moelv
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no


XMøtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...