Spritbua, vårt møtested, leies ut til selskaper.  For leie ring 992 27 905

På 1800 tallet foregikk frakting av spriten fra Strand Brænderi vesentlig med båt, med fraktefartøyer under seil og med rutegående dampbåter.  Våren 1870 bygde Strand Brænderi sammen med brukseier Arne Mæhlum den store steinbrygga ved Modalen.  I 1880 oppførte Strand Brænderi nytt lager for det brannfarlige brennevinet, like ved brygga og i god avstand fra brenneriet. Bygget var 30 alen langt (18,8 m), 16 alen bredt (10 m) og 4 alen høyt (2,5 m), med 2 alen tykke murer (1,3 m).

Spritbua ble frem til 1900 brukt til lagring av sprit på 800 liters eikefat.  Senere ble Spritbua brukt som lagerplass for alt mulig annet enn sprit, så som utrangert hesteredskap, de svarte kistene i 1920 årene, grønnsaker i krigsårene, og fra 1971 til 1985 som båthus for Moelv Roklubb.

Som følge av beliggenheten - like ved mjøsstranda - har flom flere ganger satt Spritbua under vann.
Bryggeanlegget ved Spritbua har i alle år stått uforandret og er i dag det eneste bevarte helhetlige anlegget fra mjøsbåttrafikkens dager.

Men Spritbua hadde i løpet av årene forfalt kraftig.  Derfor engasjerte Moelv Omegn Verneforening seg i tanken om restaurering og tok opp saken med Strand Brænderi.  Etter at Riksantikvaren hadde vært på befaring, lanserte i 1985 Lars Fledsberg i Moelv Rotaryklubb, tanken om at restaureringen av Spritbua skulle skje i regi av denne klubben.  Ideen ble mottat med entusiasme og raskt avklart med eieren Strand Brænderi, slik at arbeidet kunne starte alt mai 1986.  Frem til september 1987 ble restaureringsarbeidet av Spritbua utført av klubbens medlemmer, bare med litt hjelp til spesialarbeider som gjenreising av steinvegg mot Mjøsa og montering av takkonstruksjoner.  Materialer og utstyr er gitt av næringslivet, handelstanden , næringslivet og enkeltpersoner i Moelvområdet.
Det gikk med 2750 dugnadstimer, og verdien av byggearbeidet er beregnet til ca. 575.000 1987 kroner.  Under innvielsesfesten ble
Moelv Rotaryklubb tildelt Ringsaker kommunes Vernepris, den første som ble utdelt.

Fra høsten 1987 har Spritbua vært Moelv Rotaryklubbs møtested, og klubben har også ansvaret for utleie av Spritbua som selskapslokale til bygdas  befolkning.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Midlertidig : Møterom i Moelv kulturhus. Inngang fra nedre parkeringsplass .
Adresse: Skolevegen 13
Postnummer: 2390
Sted: Moelv
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no


XMøtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...